Program nauczania

W roku szkolnym 2016/2017 realizować będziemy programy:
Grupa "Odkrywcy"- 6 latki : E. Kordos, Program dla dzieci 6 letnich, [w:] Program wychowania przedszkolnego, PWN, Warszawa 2016
Grupa"Słoneczka" 3,4 latki : Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska, wyd. Mac, Warszawa 2016
Grupa"Sowy" 4,5 latki : Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska, wyd. Mac, Warszawa 2016
Program nauczania języka angielskiego „One, two, Three. Three, two, one” I. Połoncarz

W zajęciach poza minimum programowym realizować będziemy:
Program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas" / 5-6 latki/ Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.
Program „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody
Program „Akademia Aquafresh” – myjemy zęby po każdym posiłku
Realizacja projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka „Piramida zdrowego przedszkolaka- Zboża zjadamy energię mamy

W trosce o ochronę środowiska zbieramy w przedszkolu zużyte baterie
39161371020786
oraz plastikowe nakrętki w ramach pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
obraz1336292329
Przedszkolowo.pl logo