Dzieciństwo bez próchnicy

Nasze przedszkole uczestniczy w programie "Dzieciństwo bez próchnicy"

Projekt jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, priorytet 4.1.1 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich - Ochrona zdrowia - Cel
1: Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie
krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej. Współfinansowanie krajowe
dla Projektu zapewnia Minister Zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem http://www.zebymalegodziecka.pl/backend/photos/userfiles/1/REGULAMIN%20REKRUTACJI_zmiana%20201503.pdf

A oto pakiet dla przedszkolaka w ramach tego programu, który otrzymaliśmy we wrześniu.
Ponieważ wszystkie szczoteczki są jednakowe i łatwo byłoby je pomylić, postanowiliśmy rozdać je przedszkolakom do domu.
DSC0268JP_arrawrn
Przedszkolowo.pl logo